autori (2x):

MILAN MIHAĽKO & MILAN MIHAĽKO ml.

 

c.v.

Dr.Ľudmila Lakomá, akad.maliarka

V mysli sa mi vynárajú chvíle prvého stretnutia s drahým kolegom a vzácnym priateľom Milanom. Zoznámili sme sa pred 23 rokmi, keď som vystavovala v Humennom (1975). Už skôr som pozorne sledovala jeho tvorbu, ktorá spontánne zrkadlila pracovitosť, zemitú húževnatosť, iracionálnu cieľavedomosť výnimočného človeka a umelca trpezlivo rozvíjajúceho mnohovrtevné štádiá svojej tvorby. Pramene inšpirácie hľadal a nachádzal v blízkej pospolitosti, v prostredí ktoré ho obklopovalo. Umelecké dozrievanie a schopnosť nachádzať námety sú neoddeliteľne späté s ľuďmi, ktorí ho podnecovali.

Umelecký svet, dianie v ňom a tvorivé plány boli najčastejším predmetom rozhovorov na pôde ZSVU a Slovenskej výtvarnej únie, kde sme sa delili o svoje dojmy a pocity za jedným stolom.

Veľmi hlboko na mňa zapôsobila posledná Milanova výstava v októbri 1997 v Zemplínskom múzeu v Trebišove. Dojal ma svojou prívetivosťou. Cítila som, že má úprimnú radosť z mojej prítomnosti na vernisáži. Ticho s ktorým sme sledovali obrazy, bolo naplnené ťažko definovateľnou atmosférou spriaznených umeleckých duší, utužujúcou náš pohľad za oponu maliarských tajomstiev.

Cestou späť sme sa viedli náš dialóg netušiac, že bude posledný. Pri jeho rakve ma čakal dlhý vnútorný monológ, keď som si premietla minulosť na palete plnej svetla, jasu a pravdy Milanovho diela, ktoré mňa i všetkých priateľov preniká silou a nádejou.


autor: Milan Mihaľko, kontakt: info@mihalko.sk, posledná aktualizácia: 29.5.2009, počet návštev: [CNW:Counter]