V záhrade, 45 x 45 cm, kombinácia techník, 1996
zatvori okno