autori (2x):

MILAN MIHAĽKO & MILAN MIHAĽKO ml.

 

c.v.
život

Milan Mihaľko - c.v. - život

1938 narodil sa 24.septembra v Brekove v roľníckej rodine

1944-49 navštevoval národnú školu v Brekove

1949-53 študoval na Meštianskej škole v Strážskom

1953-57 s rodičmi spravoval hospodárstvo v Brekove

1957-59 vykonával základnú vojenskú službu v Jáchymove s hodnosťou slobodník

1959-60 prijal miesto robotníka v n.p.Chemko Strážske, závod Humenné

1960-90 pracoval ako propagačný grafik v n.p.Chemlon Humenné

1961-64 diaľkové štúdium výtvarnej výchovy v Prešove a Košiciach riadené Osvetovým ústavom v Bratislave

1963-65 každoročne získal ocenenie v súťaži Výtvarna Dubnica v oblasti voľnej grafiky

1964-94 vykonával funkciu poslanca miestnej samosprávy v Brekove

1964-98 uverejnené kresby v tlači: Nedeľná pravda, Život, Východoslovenské noviny, Košické kultúrne rozhľady, Podvihorlatské noviny, Naše Chemko, Chemlon

1965 absolvoval kurz inštruktorov výtvarnej výchovy v Červenom kláštore

1966 stal sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov

1970 realizoval kamennú mozaiku "Dievča - tanečnica" na Základnej škole v Brekove

1977 realizoval drevený reliéf "Smútok" v dome smútku v Kochanovciach

1979 absolvoval študijnú cestu do Španielska organizovanú Zväzom slovenských výtvarných umelcov

1979, 1983, 1989 ocenený Pamätnou plaketou za zásluhy o rozvoj podniku Chemlon

1980 absolvoval študijnú cestu do Nemecka, Francúzska a štátov Beneluxu organizovanú Zväzom slovenských výtvarných umelcov

1990 pôsobí v slobodnom povolaní v oblasti komornej maľby, voľnej a užitej grafiky

1992 stal sa členom Združenia výtvarných umelcov v Košiciach a Slovenských výtvarných umelcov

1997 ocenený Pamätnou plaketou k 680.výročiu prvej písomnej zmienky o meste Humenné udelenej primátorom mesta

1998 8.januára zomiera v Brekoveautor: Milan Mihaľko, kontakt: info(at)mihalko.sk, posledná aktualizácia: 15.9.2011