Zastávame opačný názor, olej, cm, 132P.E. (2005)
zatvoriť okno