Obrázok po jednotkách času, olej, 41 x 67 cm, 132P.E. (2005)
zatvoriť okno