Obrázok pre vlastnú potrebu, olej, 59 x 79 cm, 132P.E. (2005)
zatvoriť okno