Obrázok v rámci povrchu, olej, 41 x 47 cm, 134P.E. (2007)
zatvoriť okno