Nepravdepodobný obrázok podľa Schrödingera, olej, 39 x 40 cm, 134P.E. (2007)
zatvoriť okno