autori (2x):

MILAN MIHAĽKO & MILAN MIHAĽKO ml.

 

 

 

Obrázok o sne o oblohe

Mária Mišková:

Milan Mihaľko ml. vstúpil do výtvarného diania takmer nebadane, akoby v závese za svojím otcom, známym regionálnym výtvarníkom. No už v tomto debute upozornil na seba úplne odlišným prístupom k téme i tvorbe. Jeho vnímanie sveta, redukované v súvzťažnosti symbolov, geometrických tvarov, kriviek a farebných plôch s akcentom na význam farebného tónu, pohybuje sa v rovine hľadania odpovedí na kontrasty, protirečenia, protipóly v jednote rozmanitostí, ktoré sa nachádzajú predovšetkým vo vlastnom vnútri. Vysoká miera senzitívnosti , ale aj zmyslu pre racionálne (a súčasne aj iracionálne) hodnotenie sveta okolo seba a v sebe, zreálňuje a zhmotňuje zmyslový stav duše autora a povzbudzuje vnímateľa k prežívaniu filozofujúcich obsahov. Krehkosť a sila, napätie a uvoľnenie, zádumčivosť a hravá radosť, konflikt a pokoj sú tou vnútornou energiou, ktorá vyviera z Mihaľkových malieb. Momenty pozastavenia mysle, zastavenie v čase nežičlivom na "utiahnutie sa do seba", ktorý by obnovoval a obohacoval vlastné vnútro. Mihaľkova tvorba je predovšetkým zvnútorneným zrkadlom prežívania autora, v odraze ktorého môže nachádzať a kultivovať seba aj diváka. A v tomto vzájomnom odovzdávaní sa tkvie aj humánne posolstvo vystavenej kolekcie.

január 2001

späť na c.v.autor: Milan Mihaľko, kontakt: info(at)mihalko.sk, posledná aktualizácia: 10.11.2016